Effectief beïnvloeden in de zorg: 15 praktische tips

Werk je in de zorg? Dan is jouw baan nogal uitdagend.

 

De zorgsector staat bekend om de hoge werkdruk en heeft daarnaast te maken met druk van regelgeving, politiek, en patiënten. Loop jij er ook tegenaan dat je dagen overvol zijn? Vind je het lastig om je patiënt die kant op te krijgen die jij wil? Of dat collega’s het heel anders willen dan jij in je hoofd hebt?

 

Ontdek hoe je met simpele technieken effectiever en efficiënter kunt werken. Hoe je collega’s gemakkelijk meekrijgt met jouw ideeën en hoe je jouw patiënten kunt helpen betere keuzes te maken voor een optimale gezondheid.

 

15 praktische tips voor effectief beïnvloeden in de zorg:


Deze tips werken altijd:

 

1. Wees oprecht en eerlijk. Laat zien dat je betrokken bent bij de zorg van de patiënt en dat je het beste met hen voorhebt.
2. Heb begrip voor je patiënt, oftewel; wees sympathiek. We zeggen het snelst ‘ja’ tegen mensen die we aardig vinden. Hoe zorg je daar nu voor? Uit onderzoek blijkt dat we mensen meer mogen wanneer ze op ons lijken qua gedachten en meningen of wanneer ze ons complimenten geven. Dus zorg dat je aansluiting hebt met je gesprekspartner en voeg wat complimenten toe in je gesprek.
3. Betrek de patiënt bij het advies. Vraag of diegene instemt met jouw advies. Zo laat diegene zijn intentie zien, wat kan helpen om het toekomstig gedrag in lijn te brengen met de aanbevelingen.
4. Laat zien dat je bereid bent om samen met de patiënt te werken aan een oplossing en dat je hun input en feedback waardeert. Dit kan helpen om hun vertrouwen en betrokkenheid te vergroten.
5. Zorg ervoor dat je de boodschap op een duidelijke, begrijpelijke en overtuigende manier overbrengt, en luister aandachtig naar wat de patiënt te zeggen heeft.
6. Laat zien dat je er vertrouwen in hebt dat de patiënt in staat is om veranderingen aan te brengen in hun gedrag en dat je bereid bent om diegene te ondersteunen en te begeleiden bij zijn of haar inspanningen.
7. Er zijn verschillende technieken die je kunt gebruiken om het gedrag van de patiënt te veranderen, zoals het stellen van doelen, het geven van bepaalde beloningen, het gebruiken van herinneringen en het vormen van gedragsplannen. Pas dit toe in je gesprek.

 

Deze technieken kan je inzetten als er meer nodig is:

 

8. Laat zien dat je op de hoogte bent van wat beschikbaar is in het zorgsysteem, en dat je in staat bent om de patiënt te helpen om toegang te krijgen tot de zorg die ze nodig hebben.
9. Houd de patiënt iets voor wat ze graag willen, zoals vermindering van pijn of verbetering van hun kwaliteit van leven, wanneer ze het advies opvolgen.
10. Laat de patiënt zien hoe hun huidige gedrag in strijd is met wat zij zelf belangrijk vinden, en geef ze de kans om dit te veranderen door hun gedrag aan te passen aan het advies.
11. Pas schaarste toe. Mensen zijn meer geneigd waarde toe te kennen aan dingen die schaars zijn. Benadruk dat er een tekort is, of dat een bepaalde behandeling slechts is voor een heel select aantal groepje mensen of hoe schaars je tijd is. Patiënten zullen geneigd zijn om het als meer waardevol te zien of harder ervoor te werken of meer moeite ervoor te doen om toegang te krijgen.
12. Laat zien dat anderen in het zorgteam of de zorg als dusdanig vertrouwen hebben in jouw aanbevelingen en adviezen en geef voorbeelden van anderen die ook veel baat gehad hebben bij een bepaalde aanpak of behandeling.
13. Laat zien dat je gekwalificeerd bent om advies te geven en dat je vertrouwd bent met de relevante wetenschappelijke literatuur en beleid. Mensen vertrouwen op experts.
14. Geef iets aan de patiënt voordat je iets van hen vraagt, zoals informatie of hun medewerking aan een behandeling. Relaties met andere mensen zijn vaak gebaseerd op geven en nemen. Een persoon doet sneller iets voor iemand die al iets voor diegene heeft gedaan. Ze voelen zich ‘verplicht’ iets terug te doen voor hetgeen jij hebt gegeven

 

Meer weten?

 

Beïnvloeding gebeurt altijd en overal. Door middel van beïnvloeding kun je anderen overtuigen van je standpunt en hen bewegen tot actie. Er zijn verschillende beïnvloedingsstrategieën die je kunt gebruiken om dit te bereiken.

 

De theorie van Yukl en Cialdini biedt daarbij handige inzichten die relevant zijn voor de zorgsector.
De theorie geeft inzicht in de werking van beïnvloedingstrategieën die het mogelijk maken om effectief te communiceren met patiënten en collega’s en richt zich tevens op het begrijpen hoe mensen invloed op elkaar uitoefenen en hoe gedrag te veranderen. Zeer relevant voor zorgverleners waar het van groot belang is om patiënten te motiveren hun gezondheid te verbeteren en te behouden.

Volgens Yukl is het belangrijk om te focussen op het belang en de behoeften van de ander wanneer je wilt beïnvloeden. Door te begrijpen wat de ander wil en wat zijn of haar behoeften zijn, kun je een effectieve oplossing vinden die voldoet voor beide partijen. Dit kan helpen om de ander te overtuigen van de waarde van wat je voorstelt en hem of haar te bewegen tot actie.

 

Cialdini’s theorie over sociale invloed legt uit hoe mensen beïnvloed worden door de boodschappen die ze ontvangen. Hij onderscheidt zes principes van sociale invloed: autoriteit, commitment en consistentie, sociale bevestiging, sympathie, schaarste en wederkerigheid. Deze principes kunnen helpen om effectief te communiceren met patiënten, en ook met collega’s, en om hen te overtuigen van de noodzaak van bepaalde zaken.

 

Door deze principes te gebruiken, kan je de ander overtuigen van je standpunt en hem of haar bewegen tot actie. Een goede beïnvloedingsstrategie combineert dus het belang en de behoeften van de ander met de principes van autoriteit, consistentie, sociale bewijskracht, sympathie, schaarste en afhankelijkheid.

 

Wil je hier meer over leren en ook zelf met meer overtuigingskracht kunnen beïnvloeden?

Volg dan de online training ‘Effectief beïnvloeden in de zorg’.

 

In deze training leer je meer dan alleen de theorie. Er zijn online oefeningen met videotraining en gesprekssimulaties met een avatar. Leren door te doen! Daarnaast zijn er opdrachten om jouw nieuwe kennis en vaardigheden direct toe te passen in de praktijk. Zo leer je je gesprekken slimmer op te bouwen en steeds beter aan te sluiten bij je gesprekspartner.
Het eindresultaat is dat je met meer overtuigingskracht een gesprek kunt voeren, anderen gemakkelijker met je meekrijgt, meer impact hebt en beter kunt inspireren. Deze complete online training biedt een intensief leerprogramma met een doorlooptijd van ongeveer negen weken. De koppeling van de online geleerde theorie met de eigen werkpraktijk komt hierbij duidelijk aan bod.

Online training: Effectief beïnvloeden in de zorg

€ 229,90

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *